Leefbaar Schilde

 

                           EEN LEEFBAAR SCHILDE. VOOR BURGERS, DOOR BURGERS.

 

1. Geen partijpolitiek meer in onze gemeente.
     lees meer

2. INSPRAAK AUB!  Luister naar en spreek met de bewoner alvorens te beslissen.
    lees meer

3. Stop de verstedelijking aan de buitengrens van Schilde.
    lees meer

4. Behoud het landelijke dorpskarakter van ’s-Gravenwezel.
    lees meer

5. Stimuleer en ontwikkel betaalbare woningen voor jonge Schildenaars en hun kinderen.
    lees meer

6. Geef aan onze ouderen een mooie plaats in hun gemeente.
    lees meer

7. Beheer zuinig!  Stop nutteloze werken.
    lees meer

8. Kinderopvang en vervoer van schoolgaande kinderen kan veel beter.
    lees meer

9. Betere infrastructuur voor sport en vrijetijdsbesteding.
    lees meer

10. Verantwoording op het einde van elk mandaat.
    lees meer